S.V. Fibonacci is de studievereniging van de studie Toegepaste Wiskunde aan de Haagse Hogeschool
te Delft. De jonge, zeven jaar actieve, studievereniging is al integraal onderdeel van de studie.
Studievereniging Fibonacci ondersteunt de studenten gedurende hun opleiding. De vereniging
ondersteunt de student bij het studeren, door middel van het organiseren van studie gerelateerde
activiteiten zoals studiemiddagen of workshops. Daarnaast worden er ook ontspannende activiteiten
georganiseerd. Om de studenten een stap in de goede richting te brengen, wat betreft carrière
maken, organiseert de vereniging ook gastcolleges en bedrijvenbezoeken. Een lid bij de
studievereniging krijgt niet alleen een goed netwerk, maar krijgt ook de aanzet naar het bedrijfsleven
aangereikt. Deze aanzet kan via CV building door middel van het deelnemen aan relevante
commissies of via de contacten die de studievereniging heeft met potentiële werkgevers.