Hierbij machtig ik S.V. Fibonacci tot jaarlijkse afschrijving van het lidmaatschapsgeld wat €10,00 bedraagt.

    Ik neem er kennis van dat opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 juli van het voorgaande schooljaar. Indien er niet op tijd wordt opgezegd ben ik lid tot het volgende studiejaar eindigt en verplicht de betaling te voldoen.

    Ik ga akkoord met de verwerking van de gegevens door S.V. Fbionacci. S.V. Fibonacci deelt deze gegevens niet met een derde partij.

    Ik geef toestemming aan S.V. Fibonacci om gemaakte foto's te plaatsen op de site, in het lokaal en op de Facebook pagina van S.V. Fibonacci.